Thứ tư, 24/08/2022 | 15:18

PV POWER BỔ SUNG THÔNG TIN VÀO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

PV POWER BỔ SUNG THÔNG TIN VÀO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

PV POWER BỔ SUNG THÔNG TIN VÀO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) xin được bổ sung thông tin tại Phụ lục 02: Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 1238/BC-ĐLDK đã công bố ngày 29/07/2022 Chi tiết vui lòng xem tại: Thông báo số 1404/TB-ĐLDK ngày 24/08/2022 Trân trọng!
;

Bài liên quan