SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Yêu cầu báo giá Gói thầu ”Mua sắm laptop cho Tổ tiếp cận O&M NMNĐ Sông Hậu 1” (13/05/2021)

Yêu cầu báo giá Gói thầu ”Mua sắm laptop cho Tổ tiếp cận O&M NMNĐ Sông Hậu 1” của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật với nội dung như sau:

  1. Tên bên mời thầu: Chi nhánh Tổngcông ty Điện lực Dầu khí Việt Nam– CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (PV Power TSC).
  2. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàngcạnh tranh rút gọn(nộp báo giá) cho gói thầu Mua sắm laptop cho Tổ tiếp cận O&M NMNĐ Sông Hậu 1. Phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II của bản yêu cầu báo giá đính kèm.
  3. 3. Loại hợp đồng:Trọn gói.
  4. 4. Thời gian thực hiện hợp đồng:Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
  5. Đính kèm: Yêu cầu báo giá.

yeu-cau-bao-gia