SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021  (28/01/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.Chi tiết vui lòng xem tại: Báo cáo số 122/BC-ĐLDK ngày 28/01/2022Bản cung cấp thông tin về Quản trị công ty năm 2021Trân trọng!