SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam chuyển giao tổ chức Công đoàn Công ty CP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (22/01/2015)

Ngày 19/01/2015, tại quận ủy Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV POWER) thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Lễ chuyển giao Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV POWER ENGINEERING), về Liên đoàn lao động quận Thanh Xuân thuộc Liên đoàn Thành phố Hà Nội.
Thực hiện công tác tái cấu trúc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam đã thực hiện chuyển giao thành công Cổ phần tại Công ty CP Tư vấn ĐLDK Việt Nam theo đề nghị của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và được sự chấp thuận của Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân về việc tiếp nhận Công đoàn cơ sở Công ty CP Tư vấn ĐLDK Việt Nam tại văn bản số 03/CĐ-LĐLĐ ngày 09/01/2015.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quý, Ủy viên hội đồng thành viên, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty (công bố QĐ chuyển giao).
Tới dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Công Hòa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận Thanh Xuân; Đ/c Trần Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; Các đồng chí Lãnh đạo đại diện Đảng Ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Công ty CP Tư vấn ĐLDK Việt Nam.

Ký biên bản chuyển giao


Đồng chí Nguyễn Duy Hinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty thay mặt Công đoàn Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam trao tặng bức tranh về ngành Dầu khí tới Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội
.
Tại buổi Lễ chuyển giao đồng chí Nguyễn Duy Hinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cho biết trong những năm vừa qua, Công đoàn cơ sở Công ty Tư vấn ĐLDK Việt Nam đã thực hiện tốt vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, tuyên truyền và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn Dầu khí và Công đoàn Tổng Công ty; Tham gia quản lý, vận động cán bộ đoàn viên công đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Công đoàn cấp trên giao, quan tâm chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của CBCNV – LĐ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch SXKD của đơn vị và của Tổng Công ty trong những năm qua;

Đồng chí Nguyễn Duy Hinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty
phát biểu trong lễ chuyển giao .
Đồng chí tin tưởng rằng khi chuyển đến sinh hoạt tại Liên đoàn lao động quận Thanh Xuân, Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam sẽ luôn phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong các hoạt động, đoàn kết một lòng, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển chung của phong trào Công đoàn các Quận và Thủ đô Hà Nội./.