SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hội nghị Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí lần thứ II (01/07/2016)

Chiều ngày 24/06 tại TP Đà Lạt đã diễn ra hội nghị Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí lần thứ II năm 2016.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp Dầu khí; đồng chí Ngô Thường San, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội dầu khí Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp Dầu khí và đồng chí Vũ Quang Nam, Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp Dầu khí điều hành hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Phó Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp Dầu khí và đồng chí Vũ Quang Nam, Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp Dầu khí điều hành hội nghị.

Hội nghị đã nghe các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm của các đơn vị PVI, DQS, Vietsovpetro và PV OIL.

Các báo cáo tập trung nêu lên những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 5 tháng đầu năm, những kết quả đạt được trong công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, những thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức mà các đơn vị phải đối diện trong 5 tháng đầu năm 2016. Những cơ hội và thách thức trong 6 tháng còn lại của năm 2016 trong tình hình giá dầu thế giới vẫn giảm sâu, trong đó có cả những khó khăn, rào cản về mặt cơ chế, chính sách và nêu lên các kiến nghị, đề xuất.

Đồng chí Ngô Thường San, Chủ tịch Hội DKVN (thứ hai từ trái qua) và các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tổng kết tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Phó Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp Dầu khí đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn trong 5 tháng đầu năm 2016. Báo cáo nhấn mạnh, 5 tháng đầu năm 2016, các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường. Các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 5,1% - 21,6% kế hoạch đề ra (trừ chỉ tiêu sản xuất điện). Tuy nhiên có một số đơn vị doanh thu, lợi nhuận chưa cao do ảnh hưởng giá dầu giảm sâu.

Phó TGĐ Nguyễn Hùng Dũng đề cập đến các dự án mà PVN cũng như các đơn vị thành viên đang triển khai và nhấn mạnh hiện nay mỗi bước đi về công tác xây dựng, phát triển dự án của PVN đều rất cẩn trọng. Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng đề nghị các đơn vị trong ngành tiếp tục cải cách công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng cường công tác tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy sáng kiến - cải tiến kỹ thuật. Đồng thời, các đơn vị trong ngành phải sử dụng dịch vụ của nhau, dựa vào nhau vượt qua thử thách, tìm nhiều việc làm cho đơn vị, hạn chế đến mức thấp nhất việc người lao động phải nghỉ chờ việc.

Ban điều hành Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí đã cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp, tư vấn, kinh nghiệm truyền đạt của các đồng chí lão thành trong Hội Dầu khí Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo ở các đơn vị thành viên đã cùng nhau ngồi lại, hiến kế, tìm phương án để cùng nhau đưa PVN vượt qua khó khăn, thử thách trong giai đoạn hiện nay.