SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Khóa Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động năm 2011 (07/06/2011)

Thực hiện Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thực hiện Kế hoạch Bảo hộ lao động năm 2011 của Tổng công ty đã được phê duyệt.Thực hiện Quyết định số 380/QĐ-ĐLDK, ngày 12/5/2011 của Tổng giám đốc Tổng công ty ĐLDK Việt Nam về việc Triệu tập CBCNV tham gia các khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động năm 2011.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng công ty Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, vừa qua tại Trường Công nghệ Bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường thuộc Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động, đã khai giảng khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động năm 2011.

Về dự khai giảng, có đồng chí Giáo sư-Tiến sỹ Lê Vân Trình, Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động, Hiệu trưởng Trường Công nghệ BHLĐ và bảo vệ môi trường đến dự.

Có 90 học viên đã tham gia 02 khóa huấn luyện, gồm các đồng chí là các đồng chí Trưởng/Phó ban chức năng, cán bộ chuyên viên các Ban/Văn phòng Tổng công ty; Chủ tịch HĐQT, Thủ trưởng/Phó thủ trưởng, Chủ tịch công đoàn, Hội đồng bảo hộ lao động, Trưởng/Phó phòng và những người làm công tác an toàn sức khỏe môi trường tại các đơn vị thành viên.

Giáo sư-Tiến sỹ Lê Vân Trình, Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động, Hiệu trưởng Trường Công nghệ BHLĐ và bảo vệ môi trường trình bày bài giảng: “Công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay. Vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường”.

Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Hoàn trình bày bài giảng “Công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Thực trạng và giải pháp”.

Tiến sỹ Nguyễn Thế Công trình bày bài giảng “Các mối nguy hại nghề nghiệp và biện pháp kiểm soát nguy cơ, phòng chống bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe người lao động”.

Tiến sỹ Triệu Quốc Lộc trình bày bài giảng “An toàn trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động”.

Thượng tá công an Chu Hồng Thuần trình bày bài giảng “Những vấn đề cơ bản về Phòng cháy và chữa cháy. Công tác PCCC tại doanh nghiệp”.

Việc tổ chức các khóa huấn luyện định kỳ hàng năm như trên là minh chứng cho sự quan tâm của lãnh đạo Tổng công ty về công tác ATVSLĐ, BHLĐ và PCCN trong toàn Tổng công ty.

Qua đợt huấn luyện, các học viên đã tiếp thu được nhiều kiến thức rất cần thiết và bổ ích cho hoạt động của từng người và cho doanh nghiệp. Đặc biệt đã nâng cao nhận thức, ý thức, kiến thức về công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ cho người sử dụng lao động và người lao động Tổng công ty. Mỗi học viên sẽ áp dụng kiến thức đã được học để áp dụng trong mỗi cương vị công tác của mình nhằm làm cho mọi hoạt động của từng đơn vị đều được an toàn, hiệu quả, góp phần xây dựng mục tiêu chung của Tổng công ty là phát triển nhanh, mạnh và bền vững.