SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 (23/12/2020)

Ngày 22/12/2020, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), mã chứng khoán POW đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.Tài liệu đính kèm:Biên bản Đại hộiNghị quyết Đại hội