Thứ sáu, 15/04/2022 | 15:53

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 01/2022 VÀ KẾ HOẠCH QUÝ 02/2022

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 01/2022 VÀ KẾ HOẠCH QUÝ 02/2022

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 01/2022 VÀ KẾ HOẠCH QUÝ 02/2022

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong Quý 01/2022 và kế hoạch Quý 02/2022. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông cáo Nhà đầu tư Quý 01/2022 Trân trọng!
;

Bài liên quan