Thứ tư, 20/04/2022 | 16:50

PV POWER THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

PV POWER THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

PV POWER THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của PV Power, cụ thể như sau: Trường hợp bổ nhiệm: - Bà: Nguyễn Thị Ngọc Bích. - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị. - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm. - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022. Trường hợp miễn nhiệm: - Ông: Phạm Xuân Trường. - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị. - Lý do miễn nhiệm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Xuân Trường giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 từ ngày 12/11/2021 và ông Phạm Xuân Trường có đơn xin miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 26/11/2021. - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo số 618/TB-ĐLDK  ngày 20/04/2022 Trân trọng!
;

Bài liên quan