SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu làm Bản tin nội bộ năm 2016. (31/03/2016)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thực hiện làm Bản tin nội bộ năm 2016.
Mô tả chi tiết:

-Quy cách sản phẩm: khổ A4, 32 trang/số, in màu, gáy keo nhiệt.

-Số lượng: 1.000 cuốn/số, 04 số/ năm hoặc 02 số gộp/năm

Đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng thiết kế và biên tập Bản tin gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước ngày 05/4/2016.
Trân trọng thông báo./.