SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay (20/07/2016)

          Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay. 
          Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước ngày 29/7/2016.
          Trân trọng thông báo./.