SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tổ chức chương trình Hội thảo với chủ đề “Uồng nước nhớ nguồn” (29/07/2016)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tổ chức chương trình Hội thảo với chủ đề “Uồng nước nhớ nguồn”.
Mô tả chi tiết:

-         Nội dung: Hội thảo “Uống nước nhớ nguồn”

-         Số lượng tham gia dự kiến: 120 người

-         Thời gian dự kiến: ngày 06/8/2016

-         Địa điểm dự kiến: Sóc Sơn, Hà Nội

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 02/8/2016.
Trân trọng thông báo./.