SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu Tổ chức chương trình tập huấn cho cán bộ làm công tác công đoàn, lao động tiền lương và chế độ chính sách tại Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (20/07/2016)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức chương trình tập huấn cho cán bộ làm công tác công đoàn, lao động tiền lương và chế độ chính sách tại Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, cụ thể:
          * Đối tượng: Cán bộ phụ trách công tác lao động tiền lương & chế độ chính sách; Cán bộ làm công tác công đoàn Tổng Công ty, các đơn vị trực thuộc/thành viên Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam.
          Số lượng học viên dự kiến: 115 người. Đề xuất tổ chức 02 lớp tập huấn tại khu vực miền Trung và miền Nam, cụ thể:
          -    Khu vực miền Trung: 60 người.
          -    Khu vực miền Nam: 55 người.
          * Thời lượng, thời gian đào tạo dự kiến: Học 01 ngày/lớp vào Tháng 8/2016.
          *  Địa điểm đào tạo: Do Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam bố trí, cụ thể:
          -    Khu vực miền Trung: Tại Công ty ĐLDK Hà Tĩnh).
          -    Khu vực miền Nam: Tại Công ty ĐLDK Nhơn Trạch.
          * Nội dung chương trình đào tạo:
          - Tuyền truyền Cổ phần hóa Tổng Công ty năm 2016;
           - Những quy định mới về hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp lao động và những quy định mới về tranh chấp lao động;
          - Các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Người lao động;
          - Nội dung liên quan đến tổ chức Công đoàn khi Việt Nam phê chuẩn hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương;
          - Tư vấn và giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc của các học viên.
Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:
          - Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
          - Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.
          - Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi báo giá, đề xuất về Tổng Công ty trước ngày 25/7/2016.