SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 01/2022 VÀ KẾ HOẠCH QUÝ 02/2022 (15/04/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong Quý 01/2022 và kế hoạch Quý 02/2022.Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông cáo Nhà đầu tư Quý 01/2022Trân trọng!