SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thư chúc mừng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn nhân dịp Ngày truyền thống thi đua yêu nước (10/06/2016)

Nhân dịp Ngày truyền thống Thi đua yêu nước 11/6, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn đã có thư chúc mừng gửi tới toàn thể các thế hệ cán bộ đã và đang làm công tác thi đua khen thưởng ngành Dầu khí. Sau đây là toàn văn bức thư: