Thứ hai, 22/08/2022 | 17:32

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất Báo cáo tài chính riêng Giải trình một số chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính  Trân trọng!
;

Bài liên quan