Thứ ba, 06/04/2021 | 16:09

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 Chi tiết xem tại file đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán Báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán Giải trình một số chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính năm 2020. Trân trọng!  
;

Bài liên quan