Thứ sáu, 28/10/2022 | 16:56

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022 

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022 

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất Báo cáo tài chính riêng Giải trình một số chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính  Trân trọng!
;

Bài liên quan