Thứ năm, 09/12/2021 | 15:58

Điện khí chiếm 10,4% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống

Trong tổng số 233,67 tỷ kWh điện được huy động 11 tháng năm 2021 thì điện khí chỉ được huy động24,36 tỷ kWh, chiếm 10,4% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống, còn nhiệt điện dầu thì không đáng kể, chỉ đạt 2 triệu kWh.

Điện khí chiếm 10,4% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống

Điện khí chiếm 10,4% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống

Trong tổng số 233,67 tỷ kWh điện được huy động 11 tháng năm 2021 thì điện khí chỉ được huy động24,36 tỷ kWh, chiếm 10,4% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống, còn nhiệt điện dầu thì không đáng kể, chỉ đạt 2 triệu kWh.
Thông tin với báo chí chiều 8/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong tháng 11, tình hình tiêu thụ điện có dấu hiệu tăng trưởng trở lại so với các tháng trước sau khi kinh tế xã hội từng bước hồi phục trong trạng thái bình thường mới.Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 11/2021 đạt 20,71 tỷ kWh (tương đương khoảng 690,3 triệu kWh/ngày), tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 11 tháng đạt 233,67 tỷ kWh, tăng 3,6% so với cùng kỳ, trong đó điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 113,48 tỷ kWh, chiếm 48,56% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 11/2021 ước đạt 19,03 tỷ kWh, tăng 4,59% so với tháng 11/2020. Luỹ kế 11 tháng năm 2021 đạt 206,59 tỷ kWh, tăng 3,92% so với cùng kỳ năm 2020.Về mức độ và tỷ lệ huy động một số loại hình nguồn điện chính trong hệ thống điện quốc gia, trong 11 tháng năm 2021, thủy điện huy động đạt 72,04 tỷ kWh, chiếm 30,8% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống. Nhiệt điện than huy động đạt 108,32 tỷ kWh, chiếm 46,4% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống. Tua bin khí huy đạt 24,36 tỷ kWh, chiếm 10,4% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống. Năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) đạt 26,88 tỷ kWh, chiếm 11,5% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống, trong đó điện mặt trời đạt 24,46 tỷ kWh, điện gió đạt 2,27 tỷ kWh. Nhiệt điện dầu huy động không đáng kể, đạt 02 triệu kWh. Điện nhập khẩu đạt 1,34 tỷ kWh, chiếm 0,6% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống. Sản lượng điện truyền tải tháng 11/2021 đạt 15,92 tỷ kWh. Lũy kế 11 tháng năm 2021, sản lượng điện truyền tải đạt 184,01 tỷ kWh, giảm 1,7% so cùng kỳ năm trước.

Nguồn: PetroTimes

;
Từ khóa: Tin tức khác

Bài liên quan