Thứ ba, 25/05/2021 | 09:32

HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTPCP xin Thông báo và hướng dẫn Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến,

HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(HÌNH THỨC ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN VÀ BIỂU QUYẾT BẰNG PHƯƠNG THỨC BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ)

  Kính gửi   QUÝ CỔ ĐÔNG

 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTPCP xin Thông báo và hướng dẫn Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

 1. Thời gian diễn ra Đại hội: Từ 08h00 ngày 27/05/2021 (thứ Năm).
 2. Địa điểm: Trụ sở chính Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần - Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
 3. Website công bố thông tin, tài liệu và hướng dẫn tham dự Đại hội:

www.pvpower.vn/quanhecodong

 1. Hình thức họp: Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức: trực tuyến và bỏ phiếu (biểu quyết) điện tử.
 2. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

- Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.

- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: www.pow.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

- Thời gian đăng nhập và biểu quyết điện tử: Từ 08h00 ngày 25/05/2021 đến khi Đại hội kết thúc bỏ phiếu.

- Phương thức đăng nhập:

* Tên đăng nhập: (là số CMND/CCCD/ĐKKD/MSNĐTNN của cổ đông)

* Mật khẩu đăng nhập: (được gửi trong thư mời họp hoặc mã OTP gửi về số điện thoại của cổ đông)

Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Tổng Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

- Trường hợp Cổ đông thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ thì Tên đăng nhập là số CMND/CCCD/ĐKKD của người được ủy quyền.

 1. Cách thức tương tác giữa Cổ đông với Đại hội:

- Cổ đông có thể gửi các ý kiến của Cổ đông đến BTC Đại hội thông qua hình thức chat trên màn hình của Cổ đông kể từ 08h00 ngày 25/05/2021 đến khi Đại hội kết thúc phần thảo luận.

- Cổ đông có thể phát biểu ý kiến thông qua giao diện âm thanh và hình ảnh (thiết bị đầu cuối của Cổ đông có trang bị camera) kể từ thời điểm Đại hội bắt đầu phần thảo luận cho đến khi kết thúc phần thảo luận. Khi Cổ đông có nhu cầu phát biểu ý kiến, Cổ đông thực hiện gửi thông báo: “Tôi có ý kiến” trên màn hình chat với Thư ký Đại hội. Chủ tọa Đại hội là người quyết định việc mời Cổ đông phát biểu ý kiến.

 1. Cách thức biểu quyết điện tử:

- Đối với phần Khai mạc, Bế mạc: Biểu quyết bầu Ban Chủ tọa; Biểu quyết bầu Ban Bầu cử và kiểm phiếu; Biểu quyết thông qua Nội dung, Quy chế Đại hội; Thông qua Biên bản và Nghị quyết kỳ họp…Quý Cổ đông vui lòng lựa chọn 01 (một) trong 02 (hai) phương án: Hoặc “Tán thành” , hoặc “Không tán thành” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

- Đối với phần nội dung và các tờ trình: Quý Cổ đông vui lòng lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án: Hoặc “Tán thành” , hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.

- Đối với nội dung bầu cử: Cổ đông tích chọn số người cần bầu, hệ thống tự động dồn/chia số quyền bầu tương ứng hoặc cổ đông có thể nhập số quyền bầu cho mỗi ứng viên theo số quyền mà cổ đông dự định bầu. Hệ thống sẽ hiển thị số quyền mà cổ đông chưa bầu hết để cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không.

- Cổ đông không thể thay đổi phương án đã biểu quyết nếu đã gửi thành công trên hệ thống.

- Cổ đông đăng nhập vào hệ thống sau giờ Đại hội khai mạc: Cổ đông có quyền tham gia và biểu quyết đối với những nội dung còn chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

- Đối với những Cổ đông đã biểu quyết trước ngày Đại hội khai mạc và tại ngày Đại hội, Cổ đông đó không tham dự Đại hội (trực tuyến) được thì:

 • Nội dung nào đã biểu quyết, giữ nguyên hiệu lực nếu nội dung đó không thay đổi.
 • Thực hiện biểu quyết lại nếu nội dung, tờ trình đó được thay đổi bởi Đại hội.
 • Trường hợp Cổ đông không thực hiện biểu quyết lại thì số cổ phần của Cổ đông không được tính vào số phiếu tham gia biểu quyết.

- Nội dung nào Cổ đông không lựa chọn phương án thì nội dung đó không được kiểm phiếu.

 1. Thông tin liên hệ:

Những vướng mắc liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến, đề nghị quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng liên hệ theo số điện thoại 024. 22210 288 (máy lẻ 6514)/DĐ: 0942233633 gặp Ms. Uông Thị Ánh Nguyệt để được hướng dẫn trước 17h00 ngày 26/05/2021.

 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

;

Bài liên quan