Thứ tư, 12/05/2021 | 09:30

PV POWER THÔNG BÁO HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

PV POWER THÔNG BÁO HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PV POWER THÔNG BÁO HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo về hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

  1. Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến
  2. Địa điểm tổ chức:
  • Ban Chủ toạ chủ trì Đại hội tại Trụ sở PV Power, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Các cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến bằng cách truy cập website www.pow.bvote.vn thông qua "Tài khoản đăng nhập" đã gửi trong Thư mời họp cho cổ đông.
Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Nghị quyết số 50/NQ-ĐLDK ngày 12/5/2021.

Qúy cổ đông vui lòng xem Hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến tại đường link: https://www.pvpower.vn/thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021 để được hướng dẫn chi tiết cách thức tham dự Đại hội.

Trân trọng!
;

Bài liên quan