Thứ hai, 28/02/2022 | 16:14

PV POWER THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PV POWER THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PV POWER THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 28/02/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-ĐLDK về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV Power, theo đó: - Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 19/04/2022 (thứ 3). - Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. - Hình thức tổ chức: Trực tuyến. - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 21/03/2022. Chi tiết xem tại file đính kèm: Nghị quyết số 14/NQ-ĐLDK ngày 28/02/2022 Trân trọng!
;

Bài liên quan