Thứ tư, 28/02/2018 | 08:21

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PV POWER TRÊN SÀN UPCOM

Ngày 27/2/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành thông báo số 148/TB-SGDHN thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PV POWER TRÊN SÀN UPCOM

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PV POWER TRÊN SÀN UPCOM

Ngày 27/2/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành thông báo số 148/TB-SGDHN thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).

Theo đó, cổ phần của PV Power sẽ được giao dịch trên sàn UPCoM từ 06/03/2018 với mã chứng khoán POW; Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 467.802.523 cổ phần; Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 4.678.025.230.000 đồng; Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 14.900 đồng/cổ phần. Thông tin chi tiết: 148-tb_2018-02-27_1725_1
;
Từ khóa: Mặc định

Bài liên quan