Chủ nhật, 10/12/2017 | 19:38

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 08/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1977/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 08/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1977/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).

Theo đó, hình thức cổ phần hoá sẽ là bán bớt một phần vốn nhà nước tại PV Power. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu bao gồm:

  • Vốn điều lệ: 23.418.716.000.000 đồng (Hai ba nghìn, bốn trăm mười tám tỷ, bảy trăm mười sáu triệu đồng).
  • Cổ phần Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ là 1.194.354.516 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.
  • Cổ phần ưu đãi bán cho người lao động trong PV Power là 2.757.400 cổ phần, chiếm 0,118% vốn điều lệ.
  • Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược là 676.385.364 cổ phần, chiếm 28,882% vốn điều lệ;
  • Cổ phần bán đấu giá công khai là 468.374.320 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng sẽ được diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội theo phương thức bán đấu giá công khai với giá khởi điểm là 14.400 đồng/cổ phần.

Hiện nay, PV Power đang gấp rút triển khai các bước tiếp theo theo quy định và dự kiến sẽ tổ chức roadshow tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng 01 năm 2018. PV Power mong muốn được các Nhà đầu tư tiềm năng quan tâm chia sẻ cơ hội hợp tác và tham gia đầu tư vào cổ phần của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin quá trình chuẩn bị thực hiện cổ phần hóa tại địa chỉ website www.pvpower.vn.

Trân trọng./.

;
Từ khóa: Mặc định

Bài liên quan