Thứ ba, 06/04/2021 | 14:37

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 06/4/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP ban hành Nghị quyết số 29/NQ-ĐLDK về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, theo đó:

  • Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 27/05/2021.
  • Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 26/4/2021.

Thông tin về ngày tổ chức họp chính thức và tài liệu họp sẽ được gửi tới quý cổ đông theo đúng quy định.

Trân trọng!

Đính kèm: Nghị quyết số 29/NQ-ĐLDK 
;

Bài liên quan