Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cấp tính năng hệ thống phần mềm quản lý văn phòng điện tử Voffice và triển khai hệ thống chữ ký số từ xa (Cloud CA)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cấp tính năng hệ thống phần mềm quản lý văn phòng điện tử Voffice và triển khai hệ thống chữ ký số từ xa (Cloud CA)

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty - CTCP năm 2023

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty - CTCP năm 2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Nhu cầu thuê 01 xe ô tô không kèm lái xe để phục vụ sản xuất kinh doanh

Nhu cầu thuê 01 xe ô tô không kèm lái xe để phục vụ sản xuất kinh doanh

NHU CẦU TỔ CHỨC SỰ KIỆN

NHU CẦU TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp cải tạo, lắp đặt nội thất phòng làm việc

Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp cải tạo, lắp đặt nội thất phòng làm việc