Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp cải tạo, lắp đặt nội thất phòng làm việc

Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp cải tạo, lắp đặt nội thất phòng làm việc

NHU CẦU CUNG CẤP QUÀ TẶNG

NHU CẦU CUNG CẤP QUÀ TẶNG

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Nhu cầu trang bị hệ thống chuẩn đoán tình trạng online các tổ máy phát điện NMĐ

Nhu cầu trang bị hệ thống chuẩn đoán tình trạng online các tổ máy phát điện NMĐ

Nhu cầu mua sắm mua bổ sung đợt 1 vật tư dự phòng rủi ro

Nhu cầu mua sắm mua bổ sung đợt 1 vật tư dự phòng rủi ro

Nhu cầu thuê 01 xe ô tô Toyota Fortuner

Nhu cầu thuê 01 xe ô tô Toyota Fortuner