SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

288.000 USD hỗ trợ phát triển điện gió (02/08/2013)

Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa kỳ (USTDA) vừa phê duyệt khoản viện trợ ODA không hoàn lại Dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển điện gió cho Việt Nam.

Dự án “Xây dựng quy định đấu nối điện gió và nghiên cứu tích hợp năng lượng tái tạo tại Việt Nam” do USTDA viện trợ không hoàn lại với tổng số tiền gần 288.000 USD. Dự án được thực hiện từ tháng 8/2013 đến tháng 8/2014.

Việc triển khai thực hiện dự án sẽ góp phần đánh giá ảnh hưởng của việc tích hợp nguồn điện gió vào hệ thống điện quốc gia; xác định quy mô và xây dựng các quy định về việc tích hợp nguồn điện gió; đánh giá ảnh hưởng tới việc vận hành thị trường điện và hệ thống điện nhằm đảm bảo an ninh cung cấp điện.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện nay ở nước ta mới chỉ có 2 nhà máy điện gió với tổng công suất 60 MW ở tỉnh Bình Thuận và Bạc Liêu. Các nhà máy này đã đấu nối vào lưới điện quốc gia.

Các chuyên gia cho rằng việc tích hợp một lượng lớn nguồn điện gió vào lưới điện quốc gia đặt ra những thách thức lớn về vấn đề kỹ thuật do tính chất không ổn định của nguồn điện gió nhưng đồng thời cũng mở ra triển vọng to lớn  nhằm phát huy tiềm năng về điện gió, nhất là tại các tỉnh khu vực miền Trung Việt Nam.