SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

6 năm (2007-2013), tổng sản lượng điện của PV Power đạt 60 tỷ kWh điện (14/05/2013)

Dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt và có hiệu quả của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cùng với sựnỗ lực khắc phục khó khăn và chủ động trong hoạt động SXKD, trong các năm qua TổngCông ty Điện lực Dầu khí Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉtiêu kế hoạch đề ra.


Chủ tịch HĐTV PV Power tặng quà cho kỹ sư, công nhân nhà thầu đang thi công tại Nhà máy thủy điện Đakđrinh.

Từ năm 2010 đến năm 2012, Tổng Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất điện. Trong đó: Năm 2010, sản lượng điện đạt 12,69 tỷ kWh điện, (hoàn thành 125% kế hoạch); năm 2011, sản lượng điện đạt 13,35 tỷ kWh (hoàn thành 107% kế hoạch); năm 2012, sản lượng điện đạt 15,27 tỷ kWh (hoàn thành 110% kế hoạch).

Phát huy những thành tích đó, ngay từ tháng đầu của năm 2013, tập thể Lãnh đạo, Cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng Công ty đã cố gắng nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao. Các nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1&2, Nậm Cắt, Phú Quý luôn vận hành an toàn, ổn định; nhà máy thủy điện Hủa Na đã đưa vào vận hành phát điện trong quý 1/2013. Đến ngày 25/4/2013, tổng sản lượng điện lũy kế đã đạt 60 tỷ kWh điện.Đồng thời, tính đến thời điểm này tổng doanh thu của PV Power đạt hơn 69.783 tỷ đồng và nộpngân sách cho nhà nước hơn 2.435 tỷ đồng.


Tổng Giám đốc PV Power Vũ Huy Quang kiểm tra vận hành tại Nhà máy thủy điện Hủa Na

 Đây là một dấu mốc quan trọng,đánh dấu sự lớn mạnh và khẳng định sự quyết tâm của Tổng Công ty là trở thành nhà cung cấp điện năng đứng thứ hai tại Việt Nam. Thành tựu của những năm qua cùng với truyền thống và những giá trịcốt lõi của Văn hóa Dầu khí chính là động lực tinh thần lớn nhất để PV Power vững vàng trước mọi thử thách. Văn hóa Dầu khí là: Đoàn kết - Kỷ cương; Chất lượng - Hiệu quả; An toàn - Chắc chắn; Nhân ái - Trách nhiệm; Trí tuệ - Chuyên nghiệp. Mỗi cá nhân trong tập thể người lao động của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã và đang từng ngày đóng góp tâm sức, trí tuệ để những giá trị cốt lõi ấy ngày càng phát huy.