SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

95 xã của tỉnh Lai Châu được sử dụng điện lưới quốc gia (11/07/2013)

Lai Châu phấn đấu đến năm 2015 có 100% số xã và trên 90% số hộ dân của tỉnh được sử dụng điện lưới.


Lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đến nay tỉnh Lai Châu đã có 95/108 xã được sử dụng điện lưới quốc gia.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2015 có 100% số xã và trên 90% số hộ dân của tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia, Công ty Điện lực Lai Châu tiếp tục đầu tư nhiều dự án phát triển lưới điện nông thôn như: ADB, REII đợt 4, DEP… Tổng nguồn vốn của các dự án này là 1.200 tỷ đồng.

Ông Tao Văn Pắn, Phó Giám đốc Công ty điện lực tỉnh Lai Châu cho biết: Ngoài ra, tỉnh còn có nguồn vốn địa phương, đó là nguồn vốn tái định cư các dự án thủy điện, gồm có tái định cư thủy điện Huội Quảng, Bản Chát là 60 tỷ đồng; tái định cư thủy điện Lai Châu 20 tỷ đồng và chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay đang trong thời gian quy hoạch. Các dự án cấp điện bằng vốn tái định cư này cho 2.300 hộ dân./.