SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2019 (09/10/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2019
1. Trung Quốc tăng cường nhập khẩu than trong tháng 8, tăng 15% so với năm trước
2. EWP, Hàn Quốc tìm mua 1,29 triệu tấn than nhiệt giao từ tháng 11 đến tháng 3
3. Sản lượng than của Trung Quốc trong tháng 8 tăng 5% so với cùng kỳ năm trước

30-09-2019-pv-power-fuel