Thứ hai, 09/09/2019 | 13:59

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2019 1. Than nhiệt độ tro cao Newcastle chuyển hướng sang thị trường Ấn Độ 2. Xcoal bổ nhiệm giám đốc điều hành tại khu vực Châu Á và Đại Tây Dương 3. Đồng Nhân dân tệ mất giá tác động xấu đến các nhà nhập khẩu Trung

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2019 1. Than nhiệt độ tro cao Newcastle chuyển hướng sang thị trường Ấn Độ 2. Xcoal bổ nhiệm giám đốc điều hành tại khu vực Châu Á và Đại Tây Dương 3. Đồng Nhân dân tệ mất giá tác động xấu đến các nhà nhập khẩu Trung Quốc 03-09-2019-pv-power-fuel
;
Từ khóa: Bản tin than

Bài liên quan