Thứ tư, 09/10/2019 | 10:31

BẢN TIN THAN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2019 1. Trung Quốc tăng cường nhập khẩu than trong tháng 8, tăng 15% so với năm trước 2. EWP, Hàn Quốc tìm mua 1,29 triệu tấn than nhiệt giao từ tháng 11 đến tháng 3 3. Sản lượng than của Trung Quốc trong

BẢN TIN THAN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2019 1. Trung Quốc tăng cường nhập khẩu than trong tháng 8, tăng 15% so với năm trước 2. EWP, Hàn Quốc tìm mua 1,29 triệu tấn than nhiệt giao từ tháng 11 đến tháng 3 3. Sản lượng than của Trung Quốc trong tháng 8 tăng 5% so với cùng kỳ năm trước 30-09-2019-pv-power-fuel
;
Từ khóa: Bản tin than

Bài liên quan