Thứ năm, 29/08/2019 | 10:28

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2019 1. Sản lượng than khai thác của Glencore trong sáu tháng đầu năm nay cao hơn 10% so với năm ngoái 2. Khối lượng than xuất khẩu từ cảng Gladstone, Úc tăng vọt trong tháng 7 3. Khối lượng than nhập khẩu của Trung

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2019 1. Sản lượng than khai thác của Glencore trong sáu tháng đầu năm nay cao hơn 10% so với năm ngoái 2. Khối lượng than xuất khẩu từ cảng Gladstone, Úc tăng vọt trong tháng 7 3. Khối lượng than nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 7 tăng 21% so với tháng 6 27-08-2019-pv-power-fuel
;
Từ khóa: Bản tin than

Bài liên quan