Thứ hai, 09/09/2019 | 13:57

BẢN TIN THAN THÁNG 8 NĂM 2019

BẢN TIN THAN THÁNG 8 NĂM 2019 1. Xuất khẩu than của Indonesia tăng mạnh trong tháng 5; Trung Quốc là động lực chính 2. Khối lượng than nhập khẩu trong tháng 7 của Việt Nam cao kỷ lục 3. Ngân hàng Quốc gia Úc dự báo giá than nhiệt Newcastle phục hồi

BẢN TIN THAN THÁNG 8 NĂM 2019

BẢN TIN THAN THÁNG 8 NĂM 2019

BẢN TIN THAN THÁNG 8 NĂM 2019 1. Xuất khẩu than của Indonesia tăng mạnh trong tháng 5; Trung Quốc là động lực chính 2. Khối lượng than nhập khẩu trong tháng 7 của Việt Nam cao kỷ lục 3. Ngân hàng Quốc gia Úc dự báo giá than nhiệt Newcastle phục hồi chậm ban-tin-thang-8-2019
;
Từ khóa: Bản tin than

Bài liên quan