Thứ tư, 09/10/2019 | 10:36

BẢN TIN THAN NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2019 1. Seaport Global hạ dự báo xuất khẩu than nhiệt của Mỹ năm 2019 xuống còn 40 triệu tấn 2. Các NMNĐ Ấn Độ tăng cường nhập khẩu than nhiệt từ tháng 4 đến tháng 8 3. Ấn Độ thông qua thỏa thuận của

BẢN TIN THAN NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2019

BẢN TIN THAN NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2019 1. Seaport Global hạ dự báo xuất khẩu than nhiệt của Mỹ năm 2019 xuống còn 40 triệu tấn 2. Các NMNĐ Ấn Độ tăng cường nhập khẩu than nhiệt từ tháng 4 đến tháng 8 3. Ấn Độ thông qua thỏa thuận của Saudi Aramco và Sabic 02-10-2019-pv-power-fuel
;
Từ khóa: Bản tin than

Bài liên quan