SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bảo đảm an toàn lưới điện miền trung và Tây Nguyên (03/05/2013)

Công ty Truyền tải Ðiện 3 (PTC3) thuộc Tổng Công ty Truyền tải Ðiện quốc gia-EVNNPT (Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam-EVN) quản lý và vận hành lưới truyền tải điện (LTTÐ) khu vực miền trung và Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Hầu hết LTTÐ này đi qua các địa hình phức tạp, hiểm trở tiềm ẩn sự cố. Ðiều này đòi hỏi PTC3 phải có hàng loạt giải pháp để bảo đảm công tác vận hành lưới điện an toàn, ổn định.​
 
 
 
 


Kỹ sư, công nhân Công ty truyền tải Ðiện 3 lắp đặt tụ bù tại trạm biến áp 500 kV Plâyku.  
   
Ðịa bàn phụ trách LTTÐ của PTC3 gồm chín tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Ðịnh, Gia Lai, Ðác Lắc, Ðác Nông và Lâm Ðồng với tổng số 2.334 km đường dây, trong đó: cấp điện áp 500kV là 762km; 220kV là 1.572 km; tổng dung lượng 4.393 MVA với ba TBA 500 kV và sáu TBA 220kV. Sản lượng điện truyền tải tăng bình quân từ 12 đến 17%/năm; điện tự dùng và hao hụt truyền tải cũng liên tục giảm bình quân 0,08%/năm. Ðơn vị không để xảy ra sự cố chủ quan, suất sự cố giảm hơn mức cho phép. Từ năm 2010 đến nay, Công ty hoàn thành nhiều công trình quan trọng như: nâng công suất TBA 500kV Plây Cu (giai đoạn 2); đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) số 3 tại TBA 500kV Plây Cu, và tiếp nhận quản lý vận hành TBA 500kV Ðác Nông; thi công lắp MBA 220kV tại TBA 500kV Plây Cu và MBA 220kV tại TBA 220kV KrôngBuk vượt tiến độ 24 ngày.

EVN và EVNNPT đã giao nhiệm vụ đột xuất cho PTC 3 thi công công trình thay MBA 450MVA bằng MBA 600MVA tại TBA 500kV Ðác Nông, hoàn thành vượt mức tiến độ đề ra, góp phần truyền tải hết công suất của các nhà máy thủy điện trong khu vực lên lưới điện quốc gia. Công ty còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức thi công, đóng điện đưa vào vận hành bộ tụ bù dọc 2.000A cho đường dây 500 kV Ðác Nông-Phú Lâm tại TBA 500 kV Ðác Nông, thay thế nâng công suất dàn tụ bù dọc từ 1.000A lên 2.000A cho đường dây 500 kV Plây Cu-Di Linh tại TBA 500 kV Plây Cu vượt tiến độ, nâng cao công suất truyền tải trong điều kiện chưa có thêm các TBA 500kV tại khu vực, bảo đảm độ tin cậy cung cấp điện, làm lợi nhiều tỷ đồng cho ngành điện. Công ty còn được giao nhiệm vụ giám sát kỹ thuật và tham gia nghiệm thu đóng điện đường dây 220kV Ðác Nông-Phước Long-Bình Long, giám sát kỹ thuật đường dây 500kV Plây Cu-Mỹ Phước-Cầu Bông; sản xuất thiết bị, vật tư cho đường dây 500kV Vĩnh Tân-Sông Mây; giám sát và chuẩn bị tiếp nhận vận hành TBA 500kV Vĩnh Tân... là những công trình LTTÐ cực kỳ quan trọng cho khu vực kinh tế trọng điểm phía nam.
 
Quá trình vận hành, PTC3 nhận thấy, sự cố do phóng điện qua chuỗi sứ chiếm hơn 20% các sự cố. Vì vậy, việc hạn chế suất sự cố, nhất là các sự cố phóng điện qua chuỗi cách điện là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao độ tin cậy của LTTÐ. Công ty đã thay thế sứ composite ở hàng trăm vị trí đường dây 500kV và 220kV, nhờ đó, suất sự cố đường dây của các năm sau này giảm đi rõ rệt. PTC3 đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố như: kiểm tra đường dây định kỳ, đột xuất, nhất là ở một số đoạn đặc thù thường xuyên bị nhiễm bẩn và sương mù nhiều; rà soát, xử lý hành lang tuyến bảo đảm hành lang an toàn lưới điện cao áp; phối hợp các cơ quan chức năng, tổ chức kiểm tra, tuyên truyền cho người dân sinh sống trong và gần khu vực đường dây không vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Tại các TBA, kiểm tra và rà soát mạch tự động đóng lặp lại của các máy cắt đường dây nhằm bảo đảm cung cấp điện liên tục khi có sự cố thoáng qua trên các đường dây; kiểm tra phát hiện và xử lý sớm các khiếm khuyết của thiết bị như các mạch điều khiển, kiểm tra soi phát nhiệt các mối nối; có phương án và định kỳ tổ chức diễn tập các tình huống sự cố, diễn tập công tác sử dụng cột xử lý sự cố khẩn cấp...

 Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của công ty diễn ra hết sức sôi nổi, được các cấp lãnh đạo quan tâm. Năm qua, PTC3 đã có 34 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng thực tế, làm lợi nhiều tỷ đồng cho Nhà nước. Ðơn vị đang hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học về "Quần áo chống điện từ trường" cấp Tổng công ty chuẩn bị đưa vào nghiệm thu, góp phần chủ động về phương tiện bảo hộ chuyên dùng cho ngành điện với chi phí thấp hơn rất nhiều so nhập khẩu. Ðường dây 500 kV Bắc Nam là trục huyết mạch của LTTÐ quốc gia. Bảo đảm cho hệ thống này vận hành an toàn, liên tục là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi công ty truyền tải. PTC3 đã thử nghiệm thành công đề tài "Vệ sinh cách điện lưới truyền tải (220kV, 500 kV) đang mang điện bằng nước áp lực cao". Sau hơn hai năm nghiên cứu, thực nghiệm cẩn trọng trong xưởng và thử nghiệm ở hiện trường trên LTTÐ 220-500 kV đang mang điện, đến nay có thể khẳng định mục tiêu của đề tài đã đạt được. Trong điều kiện thực tế hiện nay, các đơn vị hoàn toàn có thể vệ sinh cách điện đường dây đang mang điện bằng công nghệ phun nước áp lực cao (đã khử ion để không dẫn điện), bảo đảm an toàn cho người và thiết bị, không phải cắt điện để vệ sinh cách điện như trước đây. Thành công của đề tài đang được nhân rộng ra các đơn vị trong EVNNPT.
 
Năm 2013, mục tiêu lớn của đơn vị tiếp tục quản lý vận hành an toàn, liên tục LTTÐ bằng nhiều giải pháp để suất sự cố lưới điện ở mức  thấp nhất và thấp hơn quy định cho phép, kết hợp áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật để khắc phục sự cố do sét (do đặc thù địa bàn), nâng cao chất lượng quản lý vận hành. Trong công tác xây dựng cơ bản, Công ty đang nỗ lực bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm như: đường dây 220kV đấu nối Nhà máy Thủy điện Srêpok 4A; đường dây 220kV An Khê-Quy Nhơn mạch 2 kết hợp cải tạo mạch 1; treo dây mạch 2 đường dây 220kV Phan Thiết-Hàm Thuận-Bảo Lộc; chống quá tải TBA 220 kV Quy Nhơn, nâng công suất TBA 220 kV Nha Trang; tiếp tục thi công nâng dung lượng bốn dàn tụ bù tại TBA 500 kV Di Linh, Ðác Nông và Plây Cu; giám sát thi công đường dây 500 kV mạch 3 Plây Cu-Mỹ Phước-Cầu Bông...
 
 Với những biện pháp điều hành quyết liệt, sáng tạo, PTC3 đã bảo đảm vận hành LTTÐ ổn định, an toàn, góp phần truyền tải hết công suất các nhà máy thủy điện trong khu vực, tăng cường khả năng cung cấp điện cho các tỉnh phía nam.