SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 2 (16/08/2011)

Sau khi đi kiểm tra công trường, đồng chí Bộ trưởng đã có buổi họp giao ban tại công trường với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Lãnh đạo TCT Điện lực Dầu khí, Lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower NT2) và Liên danh Tổng thầu Lilama-PVC.

Tại buổi làm việc, TS Hoàng Xuân Quốc – Tổng Giám đốc PVPower NT2 đã báo cáo với Bộ trưởng tổng khối lượng công việc của dự án đến giai đoạn hiện nay đã hoàn thành hơn 96.51%, riêng phần chu trình đơn hoàn thành 100%. Trong đó, công tác thiết kế hoàn thành 100%; công tác mua sắm hoàn thành gần 100%, công tác xây dựng và lắp đặt hoàn thành khoảng 97%, công tác thử nghiệm hoàn thành khoảng 75.26%. Các công tác thi công lắp đặt, thử nghiệm đạt chất lượng, an toàn, góp phần vào việc đưa 2 tổ máy tua bin khí- máy phát GT11, GT12 với công suất 250MW vào vận hành thương mại vượt tiến độ 32 ngày. Gần đây nhất, 17h00’ ngày 13/08/2011 Tổ máy tuabin hơi- máy phát ST10 (công suất 250 MW) đã hòa đồng bộ thành công và chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia vượt tiến độ 07 ngày, đảm bảo an toaÌ€n tuyêÌ£t đối.

Cũng trong buổi giao ban, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí, Tổng thầu EPC (Lilama/PVC) và các đơn vị liên quan cũng đã có báo cáo tình hình tiến độ thi công các dự án và tình hình sản xuất kinh doanh điện của ngành Dầu khí với Bộ trưởng.

Sau 04 tháng (15/04/2011) thăm lại công trường Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng hoan nghênh và đánh giá cao sự nổ lực hết mình của Chủ đầu tư – PVPower NT2, Tư vấn, Nhà thầu PVC/Lilama và các đơn vị liên quan đã hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc xây dựng, lắp đặt nhà máy, đưa vào vận hành thương mại 02 tổ máy tuabin hơi- máy phát từ cuối tháng 02/2011 đúng cao điểm mùa khô năm nay, qua đó góp phần tích cực cùng toàn ngành điện đảm bảo cung ứng điện ổn định trong 7 tháng đầu năm 2011. Biểu dương sự nỗ lực của Chủ đầu tư và các bên liên quan trong việc hòa đồng bộ phát điện thành công trước thời hạn Tổ máy tuabin hơi- máy phát ST10 ngày 13/08/2011, Bộ trưởng đề nghị chủ đàu tư, tư vấn và các nhà thầu phát tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình thử nghiệm tổ máy tuabin hơi – máy phát trong thời gian sớm nhất để đưa toàn bộ Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào vận hành thương mại đúng tiến độ.

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) có vốn điêÌ€u lêÌ£ 2.560 tỷ VNĐ. Trong đó, Tổng Công ty ĐiêÌ£n lưÌ£c DâÌ€u khí ViêÌ£t Nam là đơn vị thành viên của TâÌ£p đoaÌ€n DâÌ€u khí Quốc gia ViêÌ£t Nam giữ tỷ lêÌ£ chi phối 62.8%. Công ty laÌ€ Chủ đâÌ€u tư dưÌ£ án NhaÌ€ máy điêÌ£n chu triÌ€nh hỗn hơÌ£p Nhơn TraÌ£ch 2 công suất 750 MW, sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp thế hệ F, cấu hình 2-2-1, gồm 3 tổ máy (2 tuabin khí, 2 lò thu hồi nhiệt và 01 tua bin hơi), sử duÌ£ng nhiên liêÌ£u chính laÌ€ khí thiên nhiên vaÌ€ đươÌ£c đăng ký theo cơ chế phát triển saÌ£ch (CDM) của Liên hơÌ£p quốc. Đây laÌ€ công triÌ€nh troÌ£ng điểm quốc gia thuôÌ£c Tổng sơ đôÌ€ VI, đươÌ£c xây dưÌ£ng taÌ£i Trung tâm ĐiêÌ£n lưÌ£c DâÌ€u khí Nhơn TraÌ£ch, tỉnh ĐôÌ€ng Nai.