SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Các nhà máy thuỷ điện giảm sản lượng (04/04/2013)

Hiện nay, do thiếu nguồn nước nên sản lượng điện của các nhàmáy thuỷ điện lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giảm nghiêm trọng, chỉbằng khoảng một nửa so cùng kỳ năm ngoái.

Hiệnmực nước của hồ chứa của công trình thuỷ điện Buôn Tua Srah chỉ đạt 476,29 mét, thấp hơn cùng kỳ năm 2012 là 1,27 mét (đang tiệm cận mực nước chết), với dung tích nước chỉ còn 202 triệu mét khối (dung tích hữu ích của hồ theo thiết kế là 522,6 triệu mét khối). Đây là hồ tích nước có vai trò điều tiết nước cho hệ thống các nhà máy thuỷ điện bậc thang trên dòng sông Sêrêpốk hoạt động. Tuy nhiên, do nắng hạn, lưu lượng nước của hồ này liên tục giảm, nên hàng loạt các nhà máy thuỷ điện như Buôn Kuốp, Đray H’Linh, Sêrêpốk 3, Sêrêpốk 4 đều giảm nhanh sản lượng điện. Bên cạnh đó, 9 nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn có tổng công suất 58 MW, nhưng hoạt động cũng chỉ mới đạt khoảng một nửa công suất so với thiết kế.