SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Chia sẻ kinh nghiệm trong tuyên truyền phát triển điện hạt nhân (11/09/2014)

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Cục Năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức hội thảo "Cơ hội và thách thức trong thông tin, tuyên truyền phát triển điện hạt nhân."

Phòng trưng bày về điện hạt nhân tại Hà Nội

Tại hội thảo, ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử nhấn mạnh Việt Nam đã có chính sách phát triển điện hạt nhân và đang xây dựng cơ sở hạ tầng điện hạt nhân.
Năm 2012, đoàn công tác của IAEA sang Việt Nam đánh giá về cơ sở hạ tầng điện hạt nhân đã đưa ra khuyến cáo và 7 đề xuất đối với Việt Nam trong phát triển hạ tầng điện hạt nhân. Một trong 7 đề xuất là vấn đề thông tin, tuyên truyền phát triển điện hạt nhân.
Hiện Việt Nam đang tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, nên thách thức trong thông tin, tuyên truyền rất lớn. Vì vậy, tại hội thảo này các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm của IAEA, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha... để Việt Nam hiểu về tình hình điện hạt nhân trên thế giới, cũng như rút ra kinh nghiệm trong thông tin, tuyên truyền của Việt Nam trong lĩnh vực này.
Bà Brenda Paganonne, Vụ Năng lượng hạt nhân IAEA chia sẻ trong thông tin, tuyên truyền phát triển điện hạt nhân cần sự cởi mở và minh bạch của các bên điều hành và tham gia vận hành nhà máy điện hạt nhân.
Từ kinh nghiệm thực tế của các nước, các bên điều hành, vận hành nhà máy hạt nhân phải tạo được sự tin tưởng của người dân trong vận hành, mức độ an toàn khi vận hành nhà máy điện hạt nhân, đây cũng là thách thức đối với Việt Nam trong quá trình phát triển điện hạt nhân.
Các nước khởi xướng phát triển hạt nhân đều nhấn mạnh đến trách nhiệm của công chúng, vì vậy cần để công chúng hiểu và có thái độ tích cực, đồng thuận trong phát triển điện hạt nhân. Đây cũng là thách thức đối với các bên tham gia của Việt Nam trong phát triển nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Công chúng "có lý" khi quan tâm tới vấn đề hạt nhân, mức độ an toàn, đặc biệt là vấn đề tiếp nhận công nghệ và tác động công nghệ an toàn thế nào khi phát triển điện hạt nhân.
Do đó việc đưa thông tin đầy đủ đến công chúng cơ bản quyết định sự thành công, là cơ hội để Việt Nam nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của công chúng trong xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Hội thảo đã cung cấp thông tin, kinh nghiệm và những bài học quốc tế về cơ hội và thách thức trong hoạt động thông tin, tuyên truyền phát triển điện hạt nhân, tình hình công tác thông tin, tuyên truyền về điện hạt nhân tại Việt Nam hiện nay.