SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Chiến lược phát triển của Tổng Công ty (26/01/2010)

1/ Quan điểm quy hoạch:
- Quan điểm có tính nguyên tắc, quán triệt và xuyên suốt trong quy hoạch phát triển của PV POWER là:
“Chủ động, Mạnh mẽ, Bền vững, Hiệu quả, An toàn”.
- Phát triển ngành điện lực dầu khí trên cơ sở các nguồn tài nguyên trong nước, đồng thời tích cực mở rộng đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là các nước trong khu vực, trước tiên là Lào, sau đó tới Campuchia và thị trường khác như Châu Á, Nam Mỹ, v.v ; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước.
- Tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ Tập đoàn về vốn, thương hiệu ; phát triển PV POWER bền vững, hiệu quả, an toàn, mang tính đa ngành và liên ngành, linh hoạt và năng động, phù hợp với sự phát triển của thực tế nhưng phải táo bạo, chủ động tìm kiếm các giải pháp công nghệ cao, có tính đón đầu. Đẩy mạnh công tác hợp tác trong nội bộ PVN, trong nước và quốc tế; áp dụng mạnh mẽ và hiệu quả các quá trình chuyển giao công nghệ cao và đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện công tác chuẩn bị nếu như thực hiện theo cách truyền thống
2/ Mục tiêu quy hoạch:
- Xây dựng PV POWER trở thành một Tổng công ty Công nghiệp – Thương mại – Tài chính mạnh, kinh doanh đa ngành trong nước và quốc tế, trong đó lấy sản xuất điện là trọng tâm hàng đầu, xây dựng thương hiệu PV POWER có uy tín trong nước, trong khu vực ASEAN và trên trường quốc tế.
3/ Định hướng quy hoạch:
- Phát triển công nghiệp điện được ưu tiên hàng đầu trong quy hoạch phát triển. PV Power phấn đấu, đứng thứ hai toàn quốc về cung cấp điện.
- Ưu tiên phát triển sản xuất kinh doanh nhiêÌ£t điêÌ£n khí nhăÌ€m muÌ£c đích sử duÌ£ng tối đa vaÌ€ hiêÌ£u quả nguôÌ€n khí do PVN cung cấp. Phấn đấu đến 2015 và định hướng đến 2025, PV Power luôn dẫn đầu cả nước về sản lượng nhiệt điện khí.
- Mặc dù sản lượng nhiệt điện than của PV POWER sẽ chỉ thực sự được nâng lên từ năm 2016 nhưng PV Power phấn đấu đến năm 2025 và năm 2025, sẽ đứng thứ hai toàn quốc về nhiệt điện than.
- Từ năm 2011, Tổng công ty sẽ đầu tư mạnh vào thuỷ điện nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025sẽ đứng thứ hai toàn quốc về thuỷ điện, đứng đầu toàn quốc về đầu tư thuỷ điện ra nước ngoài: Lào, Campuchia
- Điện nguyên tử: ngay từ bây giờ PV Power đã đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, mạnh mẽ bắt tay vào ngay công tác chuẩn bị để có cơ hội sớm tham gia vào xây dựng các dự án nhà máy điện nguyên tử. Phấn đấu từ năm 2021 sẽ đứng đầu toàn quốc về điện nguyên tử.
- Ngoài ra Tổng công ty cũng đầu tư các nhà máy thuỷ điện nhỏ, điện gió, mặt trời...
- Ngoài việc tập trung vào phát triển đầu tư các nhà máy dự án sản xuất điện, bên cạnh đó PV Power cũng tập trung vào các hoạt động dịch vụ liên quan như: Tham gia vào lĩnh vực truyền tải và phân phối điện; Chuẩn bị thành lập công ty bán điện, công ty kinh doanh bán lẻ điện để tham gia vào thị trường điện cạnh tranh; Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật điện, bảo dưỡng, sửa chữa và các dịch vụ kỹ thuật khác của nhà máy điện trong và ngoài PV POWER; Dịch vụ tư ván điện; Vận hành, giám sát vận hành các nhà máy của PV POWER và các nhà máy điện ngoài Tổng Công ty; Nhập khẩu, tồn trữ kho vật tư thiết bị chuyên ngành điện cho PV POWER; Liên danh liên kết với các công ty nước ngoài thực hiện các dịch vụ sửa chữa cung cấp vật tư và huấn luyện đào tạo .
Tổng công ty luôn chủ động tìm kiếm liên doanh với các tổ chức kinh tế, các nhà đầu tư có tiềm năng để góp vốn liên doanh đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện, chế tạo, gia công phụ tùng cơ khí, xây lắp điện hoặc tham gia đầu tư tài chính .