SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Công nghệ phát điện từ suối nước nóng (01/03/2013)

Công nghệ này không đòi hỏi phải khoan sâu xuống lòng đất, giúp giảm chi phí và bảovệ môi trường.

Với sự tài trợ của Chính phủ, một nhóm doanh nghiệp nhỏ tại Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng tại thành phố Beppu, thuộc tỉnh Ohita, miền Tây Nhật Bản phát triển công nghệ sử dụng hơi nước và nước nóng từ suối nước nóng để quay tua-bin và tạo ra điện. Đây được xem là một dự án về năng lượng tái tạo đầy tiềm năng.

Côngnghệ này không đòi hỏi phải khoan sâu xuống lòng đất, giúp giảm chi phí và bảo vệ môi trường.

Nhómphát triển công nghệ trên cho biết, máy phát điện mẫu của họ có thể sản xuất điện đủ để phục vụ nhiều hộ gia đình gần nơi lắp đặt và sẽ sớm tăng lên đến con số 100 hộ.

Chính phủ Nhật Bản cũng có kế hoạch thực hiện các dựán sản xuất điện từ hơi nước và nước nóng tại 40 suối nước nóng trên khắp đất nước trong vòng 5 năm nữa.