SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Công trình “Thay dây dẫn siêu nhiệt tuyến đường dây 110kV Chèm – Yên Phụ” hoàn thành vượt kế hoạch (24/10/2013)

Sau 20 ngày khẩn trương thi công, ngày 08/10/2013, công trình “Thay dây dẫn siêu nhiệt tuyến đường dây 110kV lộ 175, 176 Chèm – Yên Phụ (đoạn từ trạm biến áp 220kV Chèm đến cột số 70)” do Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 48 tỷ đồng đã được nghiệm thu đóng điện và đưa vào sử dụng.


Đường dây 110kV Chèm – Yên Phụ có tổng chiều dài khoảng 12,3km đi qua địa phận huyện Từ Liêm và quận Tây Hồ. Theo kế hoạch, công trình sẽ được hoàn thành trong 35 ngày, nhưng với tinh thần cao độ, công trình đã hoàn thành vượt kế hoạch thời gian giao (sớm hơn kế hoạch 15 ngày). Công trình sử dụng dây siêu nhiệt GZTACSR 200mm­­­­2 có dòng điện lâu dài nhỏ nhất cho phép tại nhiệt độ lâu dài lớn nhất. Ngoài ra, công trình được trồng mới 14 cột và nâng cao 14 cột khác bằng cách bổ sung các đoạn thân cột 4m.

Công trình “Thay dây dẫn siêu nhiệt tuyến đường dây 110kV lộ 175, 176 Chèm – Yên Phụ (đoạn từ trạm biến áp 220kV Chèm đến cột số 70)” đưa vào sử dụng sẽ giúp nâng cao khả năng truyền tải, cải tạo hành lang an toàn lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho tuyến đường dây hiện có. Tại buổi nghiệm thu đóng điện sau 72h ngày 18/10/2013, EVN HANOI đại diện là Ban Kỹ thuật, Ban quản lý dự án lưới điện và Công ty Lưới điện cao thế và các bên liên quan (đại diện đơn vị thi công, tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát) đã cùng xác nhận từ lúc công trình hoàn thành và được đóng điện, đến nay tuyến đường dây vận hành hoàn toàn bình thường, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn.