SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Công ty CP Thủy Điện Sông Tranh 3 (09/10/2009)

1. Tên giao dịch quốc tế:
SONG TRANH 3 HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
2. Tên gọi tắt: STHC
3. Địa chỉ: Tổ 7b – Thôn 2 - Thị trấn Tân An - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam.
4. Ngành nghề kinh doanh:
- Đầu tư xây dựng các dự án thủy lợi, thủy điện;
- Sản xuất và kinh doanh điện, nước.