SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Công ty CP Tư vấn Dự án ĐLDK Việt Nam (27/09/2010)

1. Tên giao dịch:
PETROVIETNAM POWER PROJECT CONSULTANT
JOINT STOCK COMPANY
2. Tên gọi tắt: PV POWER PCC
3. Địa chỉ: Số 198 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04 22249288 Fax: 04 22249211
4. Logo:

5. Ngành nghề kinh doanh:
- Tư vấn quản lý đầu tư xây dựng các công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật
- Tư vấn thiết kế các công trình: Thủy lợi, thủy điện; công trình cầu đường bộ; kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; cơ điện công trình; dân dụng và công nghiệp; hạ tầng nông thôn; cấp thoát nước môi trường
- Tư vấn thẩm tra: Báo cáo đầu tư xây dựng công trình; lập dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; tổng mức đầu tư (chỉ hoạt động trong phạm vi chứng chỉ đăng ký)
- Tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình: Thủy lợi, thủy điện; công trình cầu đường bộ; kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp; hạ tầng nông thôn; cấp thoát nước
- Lập dự toán xây dựng công trình: Công nghiệp; Công nghiệp điện; dân dụng; giao thông; thủy lợi; hạ tầng kỹ thuật (chỉ hoạt động trong phạm vi chứng chỉ đăng ký)
- Tư vấn lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư các công trình : Công nghiệp; Công nghiệp điện; dân dụng; giao thông; thủy lợi; hạ tầng kỹ thuật (chỉ hoạt động trong phạm vi chứng chỉ đăng ký)
- Tư vấn giám sát xây dựng các công trình: Xây dựng và hoàn thiện phần ngầm công trình thủy điện; khảo sát địa chất công trình; địa hình các công trình dân dụng - công nghiệp; công trình thủy lợi cấp II; công trình thủy điện; công trình thủy lợi; xây dựng và lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt thiết bị, lắp đặt công nghệ cơ khí công trình công nghiệp, dân dụng và công nghiệp
- Khảo sát: Địa hình, địa chất công trình và địa chất thủy văn
- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị phụ tùng, nhiên liệu và hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm và hóa chất lĩnh vực y tế, hóa chất thú y và hóa chất bảo vệ thực vật)
- Kinh doanh điện, dầu, khí, than, quặng và vận hành các nhà máy điện (không bao gồm sản xuất và truyền tải điện)
- Đầu tư xây dựng các dự án năng lượng vừa và nhỏ (không bao gồm kinh doanh bất động sản).