CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Đa dạng hóa hình thức đầu tư các công trình điện (21/08/2013)

 Chiều ngày 16/8, tại buổi làm việc với Tổng công ty Phát điện 1 (EVN Genco1), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh việc thành lập các Tổng công ty phát điện, với mục đích góp phần đa dạng hóa hình thức đầu tư vào các công trình điện, từ đó giúp phát triển nguồn điện, gia tăng số lượng các nhà máy điện, thúc đẩy hình thành thị trường điện cạnh tranh.


Việc thành lập các Tổng công ty phát điện, với mục đích góp phần đa dạng hóa hình thức đầu tư vào các công trình điện, từ đó giúp phát triển nguồn điện, gia tăng số lượng các nhà máy điện, thúc đẩy hình thành thị trường điện cạnh tranh

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ghi nhận những kết quả bước đầu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng của EVN Genco1, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong những ngày đầu hoạt động theo mô hình mới.

Theo Phó Thủ tướng, việc xây dựng mô hình EVN Genco1 thành công có ý nghĩa quyết định đến việc tái cơ cấu ngành điện và là bước đi quan trọng của việc hình thành thị trường điện cạnh tranh.

Vì vậy, EVN Genco1 cần tiếp tục nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung vào những nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn khởi đầu như: sắp xếp, tổ chức bộ máy, cân đối tài chính, năng lực phát triển...

Phó Thủ tướng cũng lưu ý về việc xây dựng nguồn nhân lực, chuyên nghiệp, đời sống cán bộ, công nhân viên làm việc tại các nhà máy, dự án, xây dựng mô hình quản trị hiện đại, hiệu quả để các Genco có thể bước ra thị trường một cách thành công.

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng cơ chế tài chính cho các Genco tham gia thị trường điện và xem xét giải quyết nguồn vốn lưu động cho các Genco hoạt động, đồng thời theo dõi sát tình hình tài chính của các Genco để tháo gỡ kịp thời.

EVN Genco1 được thành lập, đi vào hoạt động từ đầu năm 2013, trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Uông Bí và 14 đơn vị thành viên.

Theo báo cáo của EVN Genco1, tính đến đầu tháng 8/2013, tổng sản lượng điện sản xuất là 8,32 tỷ kWh, đạt 56,8% kế hoạch năm 2013.