SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đại tu tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Sơn La (10/04/2014)

          Công ty thủy điện Sơn La cho biết, ngày 4/4, tổ máy số 1, công suất 400MW của Nhà máy thủy điện Sơn La đã dừng và tách khỏi hệ thống lưới điện quốc gia phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng đại tu theo phương án kỹ thuật đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt.

Thời gian thực hiện đại tu tổ máy số 1 trong 45 ngày. Các hạng mục đại tu gồm: kiểm tra tình trạng, thông số kỹ thuật toàn bộ thiết bị của tổ máy sau 4 năm đưa vào vận hành; thực hiện công tác bảo dưỡng các thiết bị và sửa chữa các khiếm khuyết của hệ thống thiết bị được theo dõi, phát hiện trong quá trình vận hành cũng như trong quá trình dừng máy kiểm tra, nhằm mục đích sau đại tu tổ máy, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà chế tạo, cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành, góp phần vào việc vận hành an toàn, liên tục, ổn định, hiệu quả của tổ máy.

Trước đó, trong tháng 3 năm 2014, Công ty thủy điện Sơn La đã thực hiện thành công phương án kỹ thuật trung tu tổ máy số 6, đảm bảo đưa tổ máy số 6 vào vận hành an toàn, các thông số vận hành đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu.

Trong thời gian qua, Công ty thủy điện Sơn La đã thực hiện tốt công tác kỹ thuật vận hành các tổ máy theo đúng quy trình, quy phạm, đảm bảo các tổ máy luôn vận hành an toàn, ổn định, liên tục cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia; triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ, PCCN lần thứ 16 bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế sản xuất của Công ty; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện nhiệm vụ tư vấn giám sát lắp đặt, đồng bộ vật tư thiết bị Dự án thủy điện Lai Châu an toàn, đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án.

Tính từ đầu năm đến nay, Nhà máy thủy điện Sơn La đã sản xuất 1,45 tỷ kWh, đạt 17,3% kế hoạch năm 2014.

Một số hình ảnh: