SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

“Đáp ứng nhu cầu sử dụng điện là mục tiêu số 1” (19/08/2013)

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh mục tiêu số 1 của ngành điện hiện nay vẫn là đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong bối cảnh dự kiến nhu cầu điện tăng khoảng 15%/năm trong giai đoạn từ 2015-2020.


Sau khi đi thị sát Nhà máy nhiệt điện Uông Bí, tại buổi làm việc với Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) chiều 16/8, Phó Thủ tướng khẳng định vấn đề quan trọng hiện nay là ngành điện phải tái cơ cấu ngành để nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao năng suất lao động.

Về những kiến nghị như cân đối tài chính, giá điện và tỷ lệ tự đầu tư mà EVNGENCO1 đưa ra tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cho rằng xây dựng các Tổng công ty phát điện GENCO là tự tạo thế để vay được vốn. Do vậy, EVN phải chủ động cho các GENCO cân đối tài chính. Mục tiêu là các GENCO phải thu hút được vốn, thay đổi được quản trị để ý thức người lao động tốt hơn.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị EVN xây dựng cơ chế tài chính cho các GENCO tham gia thị trường điện và xem xét giải quyết nguồn vốn lưu động cho các GENCO hoạt động, đồng thời theo dõi sát tình hình tài chính của các GENCO để tháo gỡ kịp thời.

Ông Nguyễn Loãn, Chủ tịch EVNGENCO1 cho biết đi vào hoạt động từ 1/1/2013, EVNGENCO1 xác định nhiệm vụ trọng yếu trong giai đoạn 2013-2015 là sản xuất điện năng và đầu tư xây dựng. Để hoàn thành hai nhiệm vụ này, ngay từ đầu năm, Tổng công ty đã tập trung vào công tác nhân sự và tổ chức bộ máy điều hành. Đến cuối tháng 7/2013, tổng sản lượng điện sản xuất của các đơn vị thuộc EVNGENCO1 là trên 8,3 tỷ kWh, đạt 56,8% kế hoạch năm.

Theo Quyết định của Bộ Công Thương, EVNGENCO1 gồm 4 công ty phát điện hạch toán phụ thuộc là Công ty Thủy điện Bản Vẽ, Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty Thủy điện Đại Ninh, Công ty Thủy điện Đồng Nai và Nhà máy điện Uông Bí. Ngoài ra còn có 5 công ty con và công ty liên kết, gồm Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung, Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam (Nhà máy Thủy điện Khe Bố) và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.