SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đề xuất hạn chế giao đất cho người dân tự xây nhà ở (21/12/2010)

(PLTP) - Các khu vực đô thị có mật độ dân số cao cần duy trì việc ưu tiên quỹ đất để phát triển nhà chung cư cao tầng.

Cùng với đó, hạn chế và tiến tới chấm dứt việc giao đất lẻ cho các hộ gia đình, cá nhân tự xây nhà ở”. Đó là nội dung trong báo cáo việc hoạch định chính sách phát triển nhà ở của Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ.

Có một thực tế là hiện tỉ lệ nhà ở bán kiên cố tại thành thị cao hơn nông thôn. Nguyên nhân do tốc độ xây dựng nhà tạm, nhà cho thuê với kết cấu mái không bền vững ở khu vực thành thị tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Loại nhà này giúp người di cư từ nông thôn ra thành thị có được chỗ ở phù hợp nhưng lại làm tăng số hộ sống trong nhà bán kiên cố ở khu vực thành thị.

Bộ Xây dựng đề ra chỉ tiêu: phấn đấu đến năm 2020 xóa bỏ toàn bộ nhà ở đơn sơ, tỉ lệ nhà ở kiên cố đạt 75%. Cần tuyên truyền để người dân sử dụng những loại vật liệu xây dựng phù hợp với điều kiện từng địa phương, phù hợp với mức thu nhập người dân, để người dân có thể tự mình cải tạo, xây dựng được nhà.


Theo Pháp Luật TP