SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Điện góp phần xây dựng nông thôn mới (02/08/2013)

Trong bài viết ngắn này, không thể kể hết việc Điện lực Thạch Thành (Công ty Điện lực Thanh Hóa) đã làm, nhưng những kết quả đạt được: Điện về 100% số xã, thôn; 100% số hộ trong huyện được dùng điện lưới quốc gia… cho thấy điện đã đi trước một bước, góp phần mạnh mẽ xây dựng nông thôn mới.

 

Cải tạo trạm biến áp nâng cao chất lượng cung cấp điện

Về Thạch Thành hôm nay, không còn dấu vết của “nạn hồng thủy” năm 2007, mà chỉ thấy con sông Bưởi dài 37 km từ xã Thành Lâm giáp Hòa Bình chảy về đã được kè vững chắc bằng bê-tông ở những vùng xung yếu. Từ thị trấn Kim Tân, Vân Du đến 26 xã, trong đó có 7 xã vùng sâu, vùng xa, những xã dọc đường Hồ Chí Minh, dọc quốc lộ, tỉnh lộ đêm đêm rực sáng ánh điện.

Trên địa bàn huyện hiện có hai nhánh đường dây cao thế 500 kV dài 18,2 km, hai nhánh đường dây 110 và 35 kV dài 150 km, đường dây 10 kV dài 70 km, đường dây 0,4 kV dài 245 km, có 138 trạm biến áp trải đều trên địa bàn huyện với diện tích 558,11 km². Điện đã về 100% số xã, thôn; 100% số hộ trong huyện đã được dùng điện lưới quốc gia. Trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì điện đã đi trước một bước. Phó Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Hùng nhận xét: Điện lực Thạch Thành đã từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống dân sinh. Ngành điện đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền địa phương, bám sát quy hoạch xây dựng nông thôn mới để củng cố, phát triển mạng lưới điện theo yêu cầu sắp xếp lại cơ cấu kinh tế và yêu cầu sản xuất- kinh doanh của từng vùng. Bà con các xã trong huyện đều nói lên sự cảm kích đối với ngành điện, bởi nhờ điện cuộc sống tinh thần và vật chất của nhân dân được nâng cao, điện góp phần quan trọng xóa đói, giảm nghèo. Có lẽ vì thế mà mới đây ở xã Thành Long, sau khi được lắp trạm biến áp mới, cung cấp điện liên tục, ổn định, không còn cảnh “dân đi ngủ mới có điện”, bà con ở đây đã vui mừng chung tiền mua lợn và mời bằng được anh em thợ điện đến liên hoan.

Ông Dư Công Đồng - Giám đốc Điện lực Thạch Thành: "Năm 2012 và 5 tháng đầu, điện lực đã cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng các yêu cầu về trật tự an ninh - xã hội và yêu cầu sản xuất dân sinh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật".

Để nâng cao chất lượng cung cấp điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang đầu tư thêm ngân sách cho Thạch Thành cải tạo, xây mới lưới điện và trạm biến áp bằng nguồn vốn tài trợ của REII, giúp nhiều xã thực hiện hoàn chỉnh tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ông Dư Công Đồng - Giám đốc Điện lực Thạch Thành, cũng là thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện - cho biết: Năm 2012 và 5 tháng đầu năm, Điện lực Thạch Thành đã cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng các yêu cầu về trật tự an ninh - xã hội và yêu cầu sản xuất dân sinh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được Công ty Điện lực Thanh Hóa giao, điện thương phẩm đạt 27.427.607 Kwh, vượt kế hoạch (1,3 %); tổn thất điện năng đạt 10,49% (giảm 1%). Những sự cố điện đều giảm do tổ chức quản lý chặt chẽ, lập nhiều tổ chốt trong mạng, không để sự cố mất điện quá 2 giờ.

Những cố gắng đầy trách nhiệm không mệt mỏi của Điện lực Thạch Thành đã được đánh giá cao, được công nhận là đơn vị dẫn đầu tiếp nhận lưới điện nông thôn, được Tổng công ty Điện lực Miền bắc khen thưởng nhiều năm liền.